ข่าวสาธารณภัย
อัคคีภัย
บ้านหินลาด ม.23 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
24 กุมภาพันธ์ 2567 | 16:00
แผนที่ข่าว
พยากรณ์อากาศ
กรุงเทพมหานคร
0 °C | °F
-
สถิติสาธารณภัย
ปีพ.ศ. 2567
อัคคีภัย
73%
ภัยทางถนน
20%
วาตภัย
4%
ภัยอื่นๆ
4%
การแจ้งเตือนสาธารณภัย