ข่าวสาธารณภัย
อัคคีภัย
83V9+H5 ตำบล เขื่อน อำเภอ โกสุมพิสัย มหาสารคาม ประเทศไทย
มหาสารคาม
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
5 ธันวาคม 2566 | 14:30
แผนที่ข่าว
พยากรณ์อากาศ
กรุงเทพมหานคร
0 °C | °F
-
สถิติสาธารณภัย
ปีพ.ศ. 2566
อัคคีภัย
65%
วาตภัย
19%
ภัยทางถนน
10%
อุทกภัย
6%
การแจ้งเตือนสาธารณภัย