รายละเอียดข่าวสาธารณภัย
เกิดอุบัติเหตุ รถบัสโดยสาร ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคล
ภัยทางถนน
นครสวรรค์
รายงานสถานการณ์โดย : 1784-DDPM
ภัยทางถนน
F46V+9J ตำบล พยุหะ อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ ประเทศไทย