รายละเอียดข่าวสาธารณภัย
เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเบตง
อุทกภัย
ยะลา
รายงานสถานการณ์โดย : 1784-DDPM
อุทกภัย
X97X+56 ตำบล อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง ยะลา ประเทศไทย