รายละเอียดข่าวสาธารณภัย
เกิดอุบัติเหตุ รถทัวร์โดยสารประจำทาง เสียหลัก
ภัยทางถนน
ประจวบคีรีขันธ์
รายงานสถานการณ์โดย : 1784-DDPM
ภัยทางถนน
JJG7+Q5 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย