รายละเอียดข่าวสาธารณภัย
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
อัคคีภัย
มหาสารคาม
รายงานสถานการณ์โดย : 1784-DDPM
อัคคีภัย
83V9+H5 ตำบล เขื่อน อำเภอ โกสุมพิสัย มหาสารคาม ประเทศไทย