แจ้งเตือนสาธารณภัย
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำ
12 ตุลาคม 2566
 
17:05
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา